Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » जीवन रक्षक
जीवन रक्षक

फायदे

पॉलिसी दस्तऎवज(1002 KB)

’एलआयसी’ चा जीवन रक्षक योजनेचा ही एक सहभागी होण्याची नॉन-लिंक्ड योजना आहे, जी संरक्षण आणि बचतीच्या एकत्रीकरणाचा करण्याचा प्रस्ताव सादर करते. ही योजना पॉलिसीच्या मुदतीच्या आधी कधीही विमा धारकाच्या दुर्दैवी मृत्युच्या परिस्थितीत कुटुंबाला अर्थिक सहाय्य पुरवते आणि पॉलिसीच्या मुदत समाप्तीच्यावेळी सजीवित पॉलिसी धारकाला रक्कम एकरकमी देते. ही योजना कर्जाच्या सोईच्या माध्यमातून त्याच्या तरलतेच्या गरजांची सुद्धा काळजी घेते.

1. फायदे:

डेथ बेनिफिट:
विमा धारकाचा पॉलिसीच्या कालमर्यादेत जर मृत्यु झाला आणि जर त्याने विम्याचे सर्व देय हप्ते भरलेले असतील, तर “मृत्यु उपरांत मिळणारी निश्चित रक्कम” यापैकी जी सर्वाधिक आहे ती देय होईल
» बेसिक सम एश्युअर्ड किंवा
» वार्षिक विमा हप्त्याच्या दहा पट किंवा
» मृत्युच्या तारखेपर्यंत भरण्यात आलेल्या सर्व विमा हप्त्यांच्या १०५ टक्के
वर व्याख्या केलेला विमा हप्ता कोणताही सेवाकर, जास्तीचा विमा हप्ता आणि एक्सिडेंट बेनिफिट रायडर असेल तर तो वगळून आहे.

वरिल व्यतिरिक्त लॉयल्टीची जी जमा झाली असेल ती रक्कम, ती सुद्धा मृत्यु पॉलिसीचे पाचवे वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर झालेला असेल तर देय होईल.

मुदतपूर्ती लाभ: लॉयल्टीच्या जमा रकमेसह बेसिक सम एशुअर्ड जी असेल ती पॉलिसीच्या मुदतीच्या शेवटी जीवित व्यक्तीला एकरकमी, जर सर्व देय विमा हप्ते भरण्यात आलेले असतील तर देय होईल

नफ्यात सहभाग: जर पॉलिसी चांगल्या पद्धतीने चालू असेल तर महामंडळाच्या अनुभवा प्रमाणे या योजनेखालील पॉलिसीज ज्या असेल त्या लॉयल्टीसाठी, जी ’एलआयसी’ कडून अशा दराने आणि अटींवर जाहीर होते त्यासाठी पात्र होतील, ती पॉलिसीची पाच वर्षाच्या समाप्ती आणि मृत्युनंतर किंवा मुदतपूर्तीच्या वेळी पॉलिसी धारक जीवित असताना देय होते.

2.ऎच्छिक फायदे:

एलआयसी चा एक्सिडेंट बेनिफिट रायडर: एक्सिडेंट बेनिफिट रायडर हा एक जास्तीचा विमा हप्त्यासाठी पैसे भरून रायडर पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे. अपघाती मृत्युच्या बाबतीत मुळ योजनेखाली एक रकमी एक्सिडेंट बेसिक सम एशुअर्ड सुद्धा डेथ बेनिफिट बरोबर देय होईल.