Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » तळातील दुवे » सुवर्ण महोत्सची फाउंडेशन
सुवर्ण महोत्सची फाउंडेशन

सुवर्ण महोत्सची फाउंडेशन-समुदाय विकास

एलआयसी सुवर्ण महोत्सवी फाउंडेशनची स्थापना दिनांक २०.१०.२००६ रोजी झाली आणि बॉंम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५० अंतर्गत धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य किंवा दुखा:पासून मुक्तता आणि सर्वसाधारण लोकोपयोगी सुविधांच्या इतर हेतूंच्या सुधारणेच्या प्रसाराच्या उद्देशाने नोंदणी करण्यात आली.

या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी फाउंडेशन एलआयसी कडून प्राप्त मानवी आणि भांडवली स्त्रोताच्या सहाय्याने कार्यकरीत आहे. .

 
श्रेणी नंबर (स्थापनेपासून) मंजूर रक्कम रूपयात
शिक्षण सुधारणा 289 48,86,32,653/-
वैद्यकीय मदत 263 48,01,19,938/-
सर्वसाधारण लोकोपयोगी सुविधांचे उद्देश 94 30,12,63,704/-
एकूण 646 1,27,00,16,295/-

प्रकल्प शिष्यवृत्तीपासून, आरोग्य पुढाकार, ग्रामीण शिक्षण कार्यक्रम आणि शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रातील पायाभूत आधार पुरवण्यापर्यंतच्या श्रेणीतील आहेत.